ЛЕТО 2024 - ГРЦИЈА
ЛЕТО 2024 - ТУНИС
ЛЕТО 2024 - ЦРНА ГОРА
Kassandra - Domes Noruz 5* - Hanioti
Domes Noruz 5* - Hanioti

DOMES NORUZ KASSANDRA 5* (ex. GRECOTEL MARGO BAY) HANIOTI

www.domesresorts.com

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.05 ДО 05.06.2024 И ОД 22.09 ДО 12.10.2024

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 15% ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 06.06 ДО 21.09.2024

УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК

 

01.05.24

16.05.24

06.06.24

20.06.24

11.07.24

25.07.24

29.08.24

22.09.24

29.09.24

15.05.24

05.06.24

19.06.24

10.07.24

24.07.24

28.08.24

21.09.24

28.09.24

12.10.24

COZY RETREAT

2 ADL

226,00 €

286,00 €

353,00 €

425,00 €

532,00 €

579,00 €

425,00 €

286,00 €

226,00 €

1 ADL

226,00 €

286,00 €

353,00 €

425,00 €

532,00 €

579,00 €

425,00 €

286,00 €

226,00 €

IVORY RETREAT

2 ADL

253,00 €

319,00 €

414,00 €

499,00 €

623,00 €

677,00 €

499,00 €

319,00 €

253,00 €

1 ADL

253,00 €

319,00 €

414,00 €

499,00 €

623,00 €

677,00 €

499,00 €

319,00 €

253,00 €

SAPHIRE RETREAT

2 ADL

280,00 €

356,00 €

462,00 €

556,00 €

695,00 €

756,00 €

556,00 €

356,00 €

280,00 €

1 ADL

280,00 €

356,00 €

462,00 €

556,00 €

695,00 €

756,00 €

556,00 €

356,00 €

280,00 €

STANDARD RETREAT

2 ADL

161,00 €

205,00 €

255,00 €

306,00 €

384,00 €

416,00 €

306,00 €

205,00 €

161,00 €

1 ADL

161,00 €

205,00 €

255,00 €

306,00 €

384,00 €

416,00 €

306,00 €

205,00 €

161,00 €

UPBEAT RETREAT

2 ADL

178,00 €

226,00 €

280,00 €

337,00 €

422,00 €

457,00 €

337,00 €

226,00 €

178,00 €

1 ADL

178,00 €

226,00 €

280,00 €

337,00 €

422,00 €

457,00 €

337,00 €

226,00 €

178,00 €

ZEN RETREAT INLAND VIEW

2 ADL

194,00 €

246,00 €

304,00 €

366,00 €

457,00 €

499,00 €

366,00 €

246,00 €

194,00 €

1 ADL

194,00 €

246,00 €

304,00 €

366,00 €

457,00 €

499,00 €

366,00 €

246,00 €

194,00 €

ZEN RETREAT POOL VIEW

2 ADL

210,00 €

265,00 €

329,00 €

397,00 €

495,00 €

539,00 €

397,00 €

265,00 €

210,00 €

1 ADL

210,00 €

265,00 €

329,00 €

397,00 €

495,00 €

539,00 €

397,00 €

265,00 €

210,00 €

ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН

COZY RETREAT

2 ADL

318,00 €

377,00 €

445,00 €

517,00 €

623,00 €

670,00 €

517,00 €

377,00 €

318,00 €

1 ADL

272,00 €

332,00 €

399,00 €

471,00 €

577,00 €

624,00 €

471,00 €

332,00 €

272,00 €

IVORY RETREAT

2 ADL

344,00 €

410,00 €

505,00 €

590,00 €

715,00 €

768,00 €

590,00 €

410,00 €

344,00 €

1 ADL

298,00 €

365,00 €

460,00 €

544,00 €

669,00 €

723,00 €

544,00 €

365,00 €

298,00 €

SAPHIRE RETREAT

2 ADL

372,00 €

447,00 €

553,00 €

647,00 €

787,00 €

847,00 €

647,00 €

447,00 €

372,00 €

1 ADL

326,00 €

401,00 €

508,00 €

601,00 €

741,00 €

802,00 €

601,00 €

401,00 €

326,00 €

STANDARD RETREAT

2 ADL

253,00 €

296,00 €

346,00 €

398,00 €

476,00 €

508,00 €

398,00 €

296,00 €

253,00 €

1 ADL

207,00 €

250,00 €

301,00 €

352,00 €

430,00 €

462,00 €

352,00 €

250,00 €

207,00 €

UPBEAT RETREAT

2 ADL

270,00 €

318,00 €

372,00 €

429,00 €

513,00 €

549,00 €

429,00 €

318,00 €

270,00 €

1 ADL

224,00 €

272,00 €

326,00 €

383,00 €

468,00 €

503,00 €

383,00 €

272,00 €

224,00 €

ZEN RETREAT INLAND VIEW

2 ADL

286,00 €

337,00 €

396,00 €

457,00 €

549,00 €

590,00 €

457,00 €

337,00 €

286,00 €

1 ADL

240,00 €

292,00 €

350,00 €

412,00 €

503,00 €

544,00 €

412,00 €

292,00 €

240,00 €

ZEN RETREAT POOL VIEW

2 ADL

302,00 €

357,00 €

421,00 €

488,00 €

587,00 €

630,00 €

488,00 €

357,00 €

302,00 €

1 ADL

256,00 €

311,00 €

375,00 €

443,00 €

541,00 €

584,00 €

443,00 €

311,00 €

256,00 €

ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН ( DINE AROUND)

HLS IVORY JUNIOR SUITE

2 ADL

308,00 €

389,00 €

505,00 €

608,00 €

761,00 €

829,00 €

608,00 €

389,00 €

308,00 €

1 ADL

308,00 €

389,00 €

505,00 €

608,00 €

761,00 €

829,00 €

608,00 €

389,00 €

308,00 €

HLS IVORY SUITE

2 ADL

396,00 €

501,00 €

651,00 €

783,00 €

980,00 €

1.066,00 €

783,00 €

501,00 €

396,00 €

1 ADL

396,00 €

501,00 €

651,00 €

783,00 €

980,00 €

1.066,00 €

783,00 €

501,00 €

396,00 €

 

396,00 €

501,00 €

651,00 €

783,00 €

980,00 €

1.066,00 €

783,00 €

501,00 €

396,00 €

HLS UPBEAT HAVEN GARDEN VIEW

2 ADL

338,00 €

428,00 €

553,00 €

668,00 €

835,00 €

908,00 €

668,00 €

428,00 €

338,00 €

1 ADL

338,00 €

428,00 €

553,00 €

668,00 €

835,00 €

908,00 €

668,00 €

428,00 €

338,00 €

HLS UPBEAT HAVEN POOL VIEW

2 ADL

367,00 €

464,00 €

603,00 €

726,00 €

908,00 €

987,00 €

726,00 €

464,00 €

367,00 €

1 ADL

367,00 €

464,00 €

603,00 €

726,00 €

908,00 €

987,00 €

726,00 €

464,00 €

367,00 €

Минимум престој

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ADULTS ONLY HOTEL (FROM 16+ Y.O.)

Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место